Over Incorporasana

Welkom bij InCorporaSana

Praktijk voor Natuurgeneeskunde in Venlo

InCorporaSana betekent: in een gezond lichaam en is een deel van een tweeduizendjaar oude spreuk: Mens Sana In Corpora Sana wat zoveel betekent als een gezonde geest in een gezond lichaam. De natuurgeneeskunde gaat er van uit dat lichaam en geest met elkaar verbonden zijn, net als de Romeinen van zolang terug. Ook de verschillende delen van het lichaam zijn met elkaar verbonden.

Kortom het gaat om jouw totale gezondheid. Jij kan daar het meeste zelf aan doen. Ik kan jou als natuurgeneeskundig therapeut en psychosynthese begeleider daarbij ondersteunen:

  • Het lichaam geneest zichzelf
  • Van binnen naar buiten
  • Van boven naar onder
  • Van nu naar vroeger

Wie ben ik?

Ik, Christien Andriesen, ben sinds juni 2005 beëdigd natuurgeneeskundig therapeut met als eerste specialisatie voetreflexmassage. Sinds december 2007 ben ik ook Psychosynthese counselor/gids. Ik ben lid van de Vereniging van Natuurgeneeskundige Therapeuten, de VNT en sta officieel geregistreerd bij het Centrum Psychosynthese Holland.

Ik heb voor de natuurgeneeskunde en psychologie meerjarige opleidingen gevolgd vanaf 2001. Omdat natuurgeneeskunde de gehele mens (holistisch principe) bekijkt heb ik mij vervolgens verdiept in wervelkolomcorrectie, voedingsleer en andere natuurgeneeskundige therapieën. Op psychologische vlak is het belangrijk welke emotionele onbalans achter een klacht of ziekte kan verschuilen.

Ik wil graag cliënten behandelen omdat ik het een bijzondere manier vind om met mensen om te gaan en uit ervaring weet hoe heilzaam (voetreflex)massage is. Vaak kan ik door middel van vragen stellen cliënten ondersteunen in het helder krijgen van problemen en het maken van keuzes.

Ik werk in Venlo in mijn praktijk aan huis, maar als dat noodzakelijk is ben ik gaarne bereid bij de cliënt langs te komen.